Hinnakiri

Vastavalt SA Rõngu Hooldekodu Nõukogu otsusele 14.11..2023. a. on alates 01.01. 2024  hoolduskoha hind 1300 €,

millest hoolduskulu on 620 € .

Alates 01.07.2023 rakendunud hooldereformiga võtavad kohalikud omavalitsused kehtestatud piirhinna alusel isiku hooldusega seotud kulud (hooldajate ja abihooldajate töötasud, riigimaksud, nende tööriietuse ja isikukaitsevahendite, tervisekontrolli, vaktsineerimise, koolituse ja supervisiooni kulud) enda kanda.

Teenuse osutamisega seotud kuludes sisaldub: majutus, ööpäevaringne hooldus, abi hügieenitoiminguis ja ravimite manustamisel, toitlustus 4 korda päevas, tegevusjuhendaja teenus, ruumide korrashoid ja pesu pesemine, invaabivahendid ja üldkulud.

Teenuse osutamise maksumusele lisanduvad kliendi isiklikud kulutused (ravimid, transport, visiiditasud jms).