Hinnakiri

Vastavalt SA Rõngu Hooldekodu Nõukogu otsusele 06.2023. a. on alates 01.07. 2023  hoolduskoha hind 1150 €,

millest hoolduskulu on 600 € ja muud teenuse osutamisega seotud kulud 550€.

Hoolduskulus sisalduvad hooldamisega seotud kulud: hooldajate ja abihooldajate palgakulu, kaitsevahendid, töörõivad, supervisiooni ja töötervishoiuarsti teenuse maksumus ning koolituskulud.

Teenuse osutamisega seotud kuludes sisaldub: majutus, ööpäevaringne hooldus, abi hügieenitoiminguis ja ravimite manustamisel, toitlustus 4 korda päevas, tegevusjuhendaja teenus, ruumide korrashoid ja pesu pesemine, invaabivahendid ja üldkulud.

Teenuse osutamise maksumusele lisanduvad kliendi isiklikud kulutused (ravimid, transport, visiiditasud jms).