Registreerimine

Teenusele saab üldujuhul järekorra alusel, isik võib tulla ise omal soovil, suunata võivad OV sotsiaaltöötajad või isiku lähedased.

Hoolduse alustamisel sõlmitakse hooldusleping rahastaja(te)ga.

Teenusele tulles esitavad dokumendid:
– kliendi kehtiv isikut tõendav dokument,
– lepingu sõlmija isikut tõendav dokument,
– lepingu sõlmija kontaktandmed,
– puude olemalolul arstliku ekspertiisi otsus,
– väljavõte haigusloost või ambulatoorsest kaardist,
– elukohajärgse omavalitsuse poolt suunatul garantiikiri tasumise kohta.